سازمان ضد همجنس بازی آمریکا هم علیه سند ۲۰۳۰ موضع گرفت!

[ad_1]


سازمان ضد همجنس بازی آمریکا هم علیه سند ۲۰۳۰ موضع گرفت!

سازمان ضد همجنس بازی آمریکا هم علیه سند ۲۰۳۰ موضع گرفت!

🔹سازمان family watch international( fwi ) که یک سازمان مسیحی آمریکایی است و یکی از اهداف آن مبارزه با همجسنگرایی و انحرافات جنسی در جامعه آمریکا می باشد در تحلیلی هیجان انگیز به شدت با امضای سند ۲۰۳۰ توسط آمریکا مخالفت کرده است.

🔹 این سازمان که تلاش وسیعی در سازمان ملل برای عدم تصویب ۲۰۳۰ داشته، در لینک زیر اعلام می دارد که هر چند در سند ۲۰۳۰ به ظاهر شعار احترام به قوانین سایر کشورها ذکر شده ولی اصل این سند آزادتر شدن تبلیغات همجنس بازی و رشد آن در مدارس جهان و مهمتر از آن به هدف ایجاد محیطی مناسب برای گرایش های آزادی جنسی در دوران مدرسه نوشته شده است.

🔹 سازمان fwi می گوید این سند به دنبال آن است که روابط جنسی دانش آموزان و حتی مسائلی مثل سقط جنین را عادی کند و جلوی هر نوع محدودیت و ممنوعیت آزادی ارتباطات نامشروع را در مدارس بگیرد و به یک آزادی بین المللی برسد!

🌐 منبع:
familywatchinternational.org/fwi/documents/SDG_Analysis1_22_16_000.pdf

سازمان ضد همجنس بازی آمریکا هم علیه سند ۲۰۳۰ موضع گرفت!سازمان ضد همجنس بازی آمریکا هم علیه سند ۲۰۳۰ موضع گرفت!


آمریکاسند 2030همجنس بازی

[ad_2]

لینک منبع