قلب مسلمان اروپا!

[ad_1]


قلب مسلمان اروپا!

قلب مسلمان اروپا!

? تعطیلی بیش از 500 کلیسا و احداث مساجد در قلب اروپا…

? موسسه گیت استون گزارشی از نرخ قابل توجه تعطیلی کلیساها در لندن پایتخت انگلستان و دیگر نقاط اروپا، همچنین رشد قابل توجه تاسیس مساجد در این مناطق ارائه داده است.

? این موسسه در رابطه با تغییر دیدگاه مردم در رابطه با مذهب نوشت: شهر لندن در مقایسه با مجموع بعضی کشورهای مسلمان نیز اسلامی تر است. 423 مسجد جدید اخیرا در این شهر ساخته شده است و 500 کلیسا به تعطیلی کشیده شده اند. برای مثال کلیسای هایت توسط جامعه مسلمان مصری در لندن خریداری شده و به مسجد تبدیل شده است و یا اینکه کلیسای سنت پیتر به مسجد مدینه تیدیل گردید. مسجد بریک لین نیز به جای یه کلیسای سابق، مدتی است تاسیس شده است. گفته می شود که نه تنها ساختمان ها تغییر کاربری داده اند، بلکه بسیاری از مردم نیر به اسلام گرویده اند و گرایش مردم لندن به دین اسلام دوبرابر شده است. این درحالی است که بسیاری از مساجد لندن با مشکل افزایش جمعیت و کمبود ظرفیت روبرو هستند، به طوریکه بعضی مساجد مجبور هستند نماز جماعت را در خیابانها برگزار کنند.

? بعضی تحلیلگران نیز معتقدند در 20 سال آینده نمازگزاران مساجد بسیار بیشتر از مسیحیان شرکت کننده در مراسم کلیسا خواهند بود. تخمین زده شده که تا سال 2020، تعداد نمازگزاران در مساجد لندن به حداقل 683 هزار نفر برسد، در حالیکه تعداد مسیحیان شرکت کننده در مراسم کلیسا به 679 هزار نفر کاهش خواهد یافت.قلب مسلمان اروپا!


اروپاکلیسامسجدمسلمانمسلمانانمسیحی

[ad_2]

لینک منبع