روسیه از نان کوپنی به بزرگترین کشور صادرکننده غله جهان رسید.

[ad_1]


روسیه از نان کوپنی به بزرگترین کشور صادرکننده غله جهان رسید.

روسیه از نان کوپنی به بزرگترین کشور صادرکننده غله جهان رسید.

? به ارزیابی وزارت کشاورزی آمریکا ، صادرات غلات از روسیه در سال (از اول ژوئیه سال 2015 تا 30 ماه ژوئن سال 2016 میلادی) حدود 35 میلیون تن از جمله نزدیک به بیست و پنج میلیون تن گندم بوده است.

? این حجم صادراتی 3 میلیون و 500 هزار تن از سهم آمریکا در صادرات گندم و 2 میلیون تن از صادرات کانادا بیشتر است که در ردیف دوم فهرست رتبه بندی بزرگترین صادرکنندگان غلات جهان قرار دارد.

?در سال 2015 روسیه در ردیف سوم قرار داشت.

?روسیه پس از ده – پانزده سال تولیدات غله را به 200 میلیون تن خواهد رساند.

روسیه از نان کوپنی به بزرگترین کشور صادرکننده غله جهان رسید.روسیه از نان کوپنی به بزرگترین کشور صادرکننده غله جهان رسید.


آمریکاروسیهغلاتکانادا

[ad_2]

لینک منبع