بی طرفی محض در جنگ عراق علیه ایران به سبک لندن

[ad_1]


بی طرفی محض در جنگ عراق علیه ایران به سبک لندن

بی طرفی محض در جنگ عراق علیه ایران به سبک لندن

?سند گزارش دیدار هیات دیپلماتیک بریتانیایی شامل سر ریچارد لوس (Sir Richard Luce) معاون خاورمیانه وزیر خارجه بریتانیا، سر استیون ایگرتون Stephen Egerton, مدیر کل خاورمیانه وزارت خارجه، فرانسیس ترو سفیر در منامه، و دو مقام دیگر بریتانیایی، با سران بحرین، شیخ عیسی بن سلمان پادشاه، خلیفه بن سلمان ولی عهد، محمد بن مبارک وزیر خارجه و محمد بن خلیفه وزیر کشور بحرین، به تاریخ ١٢ ژانویه ١٩٨۵/ ٢٢ دی ١٣۶٣

?در آغاز این دیدار ریچارد لوس در پاسخ به نگرانی امیر بحرین درباره جنگ عراق علیه ایران می گوید: “موضع بریتانیا بی طرفی محض است”.

?با این همه سه سطر پایین تر ایگرتون در تکمیل سخنان رییس خود می افزاید:

? “شاید برای امیر جالب باشد که طی پنج سال گذشته و از آغاز جنگ، بریتانیا بیش از بیست برابر ایران، تجهیزات نظامی برای عراق ارسال کرده است.”

? به این می گویند “بی طرفی محض”

? دکتر مجید تفرشی

بی طرفی محض در جنگ عراق علیه ایران به سبک لندنبی طرفی محض در جنگ عراق علیه ایران به سبک لندن


ایرانایران و عراقجنگعراق

[ad_2]

لینک منبع